โปรโมชั่น/สาระน่ารู้

Latest News
ความรู้ดีๆ จาก....อาจารย์ภัส ซินแสโรงไม้ ตอนที่ 5
Posted : Jul 21, 2015 / 10:49:56
  • ต่อจากมุม 4 หรือมุมการเงิน นับไปทางขวามือเป็นมุม 9 ค่ะ หรือเรียกว่ามุมชื่อเสียง อยู่ทางทิศใต้

    ภายในบ้าน เมื่อเข้ามาแล้วมุม 9 จะอยู่กึ่งกลางมองทางด้านหน้า นิยมวางหรือแขวนประกาศนียบัตร รูปภาพรับปริญญา หรือรูปรัชกาลที่5 หรือสกุลของตระกูลทำให้ดูเด่นเป็นสง่า จะทำให้รู้ว่าบ้านนี้ดีมีศักดิ์ศรีชื่อเสียงโด่งดัง

    ถ้ามุม9 นี้ขาดหายไป ทำนายได้ว่า บ้านนี้มีปัญหาซึ่งคนภายในบ้านสร้างความเดือดเนื้อ ร้อนใจและกาย ทำให้เสื่อมเสียและเครดิตทางสังคม

    ติดตามความรู้ดีๆ ต่อได้ในฉบับหน้าค่ะ

    โทรมาปรึกษาได้ที่ 094-1565194