โปรโมชั่น/สาระน่ารู้

Latest News
ความรูํเรื่อง "ไม้มะค่า"
Posted : Jun 25, 2016 / 14:34:38
  • ไม้มะค่า  เป็นไม้เนื้อแข็งมาก  มีสีสันที่สวยงามแปลกตา คือมีสีส้มอมเหลือง  หรือสีโอรส  มีลายไม้ที่ชัดเจน  สมัยก่อนประเทศไทยก็มีมะค่าของไทยเอง แต่ได้มีการปิดป่าจึงไม่มีไม้ไทยออกมาขายในประเทศ  ปัจจุบันได้นำเข้าจากลาวเป็นหลักครับ  หลายปีก่อนพม่าก็มีแต่ปัจจุบันไม่มีแล้วครับ  ตอนนี้ถ้าใคร ยังอยากจะใช้ไม้หายากตัวนี้ และมีกำลังเงินพอก็ควรรีบใช้ครับ เพราะไม้ที่นำเข้าจากลาวขณะนี้กำลังน้อยลงทุกที  ไม้ยาวๆ เกิน 2.00 ม. 2.50 ม. ไม่มีแล้วครับ  มีแต่ไม้สั้นๆ ขนาดไม้ใช้ทำบันไดช่วงนี้ยังหายากเลยครับ ราคากระโดดจากเมื่อ 2-3 ปีที่แล้ว ขึ้นมากเกือบเท่าตัวแล้วครับ คาดว่าอนาคตอันใกล้ คงจะไม่มีไม้มะค่าขายในไทยอีกแล้วครับแต่ช่วงปีนี้เริ่มมีการนำเข้ามาจากแถมแอฟฟิริกามาขายแต่ยังไงก็ยังมีราคาที่สูงอยู่ครับ และจำนวนยังไม่มากเพราะราคาถ้าขึ้นไปแล้วคงไม่มีวันลงแล้วครับ