โปรโมชั่น/สาระน่ารู้

Latest News
ความรู้ดีๆ จาก....อาจารย์ภัส ซินแสโรงไม้ ตอนที่ 18
Posted : Aug 21, 2015 / 10:54:43
 • สิ่งที่ต้องห้ามที่ไม่ควรมีในชัยภูมิบ้านของเรา เช่น วัด สถานีตำรวจ โรงพยาบาล ขยะ สุสาน บ้านใครมีชัยภูมิบ้านที่มีสิ่งเหล่านี้ จะประสบปัญหาดังนี้

  1.เจ็บป่วยไม่มีสาเหตุ รักษาไม่หาย
  2.สุขภาพจิตเสื่อมถอย
  3.การเงิน ธุรกิจ แย่ลง
  4.ครอบครัวเกิดความร้าวฉาน ทะเลาะเบาะแว้งไม่สิ้นสุด

  ต้องแก้ไขนะคะ

  โทรมาปรึกษาได้ 094-1565194

  ติดตามความรู้ดีๆต่อได้ในฉบับหน้า

  อาจารย์ภัช ซินแสโรงไม้