โปรโมชั่น/สาระน่ารู้

Latest News
ความรู้ดีๆ จาก....อาจารย์ภัส ซินแสโรงไม้ ตอนที่ 10
Posted : Jul 25, 2015 / 11:09:41
  • ถัดมาเป็นมุม 8 ที่เรียกว่าดินภูเขาในมุมนี้ควรจะมีลักษณะมีทรงแหลมสูง เช่น รูปภูเขาสูง,ตึกสูง,ตู้หนังสือ,เครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพราะมุมนี้เป็นมุมของชายเล็ก จึงเหมาะเป็นห้องนอนลูกชายคนเล็กหรือห้องทำงาน มีหนังสือสำหรับค้นคว้า

    มุมนี้จะกระตุ้นให้พลังปัญญาก่อเกิดได้ แต่ถ้าขาดมุมนี้ไปส่งผลให้บ้านหลังนี้จะคิดอ่านการใดไม่เท่าคนอื่น แข่งขันเรื่องใดก็แพ้ตลอด

    โทรมาปรึกษาได้ที่ 094-1565194

    ติดตามความรู้ดีๆต่อได้ในฉบับหน้า