โปรโมชั่น/สาระน่ารู้

Latest News
ความรู้เรื่องไม้สัก
Posted : Jun 25, 2016 / 10:55:04
  • ไม้สัก จัดเป็นไม้เนื้อแข็งปานกลางไม้สักที่ขายในท้องตลาด แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ไม้สักที่โตจากธรรมชาติที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และนำเข้ามาจากพม่า ไม้สักกลุ่มนี้จะเนื้อแกร่งดีกระพี้น้อย ( กระพี้คือไขมันของไม้ ) จะอยู่ระหว่างเปลือกกับเนื้อไม้ไม้สักโดยทั่วไปจะแบ่งเป็น 2 เกรด คือ เกรด A และ เกรด B ไม้เกรด A คือ ไม้สวยที่ไม่มีตำหนิใดๆ ส่วนไม้ B คือไม้ที่มีตำหนิเช่น ตาไม้, รู และกระพี้ครับ