โปรโมชั่น/สาระน่ารู้

Latest News
ความรู้เรื่องไม้สักสวนป่า
Posted : Jun 25, 2016 / 10:56:23
  • ไม้สักกลุ่มที่ 2 คือไม้สักสวนป่าได้จากป่าที่รัฐบาลปลูกเองและสนับสนุนให้ประชาชนหรือผู้ลงทุนปลูกไม้กลุ่มนี้จะต้นเล็ก  เพราะเพิ่งปลูกไม้อยู่ในเกณฑ์ 10 ปีขึ้นไป  และต้องตัดสางออกมาขาย ไม้กลุ่มนี้เนื้อไม้จริงๆ น้อยและยังไม่แกร่ง กระพี้เยอะ สีสันจะอ่อนมาก ตาเยอะมากและแตกไส้เพราะเวลาเลื่อยไม้มีเนื้อไม้ให้เลื่อยไม่เท่าไหร่เพราะหลังจากเปิดปีกแล้วก็ถึงเนื้อเลย และเลื่อยอีกคองก็ถึงไส้ของไม้แล้ว ไส้ของไม้คืออะไรใจของไม้นั่นเอง หากท่านผู้อ่านดูดินสอจะเห็นไส้ดินสอนั่นแหละครับเหมือนกันแต่ราคาถูกมาก