โปรโมชั่น/สาระน่ารู้

Latest News
ความรู้ดีๆ จาก....อาจารย์ภัส ซินแสโรงไม้ ตอนที่ 14
Posted : Aug 13, 2015 / 15:11:10
  • สำรวจป้องกันนะคะว่าใครอยู่ตำแหน่งไหน มุมไหน ถูกต้องกันหรือยัง

    สูตรการดูว่าเราเป็นธาตุอะไร ให้นำปีพ.ศ.เกิดมาบวกกันได้เท่าไหร่แล้วรวมให้เหลือเลขตัวเดียว นำ14 มาลบออกจากเลขที่ได้ให้เหลือเลขตัวเดียวเช่น พ.ศ2504=2+5+0+4=11=1+1=2
    14-2 =12=1+2=3

    ติดตามความรู้ดีๆต่อได้ในฉบับหน้า

    โทรมาปรึกษาได้ที่ 094-1565194