โปรโมชั่น/สาระน่ารู้

Latest News
ความรู้ดีๆ จาก....อาจารย์ภัส ซินแสโรงไม้ ตอนที่ 7
Posted : Jul 22, 2015 / 09:21:38
  • ถัดมาเป็นมุม 3 เป็นมุมชายโต หรือมุมต่อสู้ อยู่ทางทิศตะวันออก (ประตูหน้าบ้านคือทิศใต้)

    ถ้าเป็นบ้านมักจะใ้ช้มุมนี้วางของ เช่น ม้าฮ้อหรือม้าพยศ หรือถ้าเป็นสำนักงาน บริษัท ร้านค้า มักจะให้ลูกน้องลูกจ้างนั่งตรงนั้นจะได้ขยันทำงาน

    ถ้ามุมนี้ขาดไปทำให้เจ้าของบ้านต้องเหนื่อยเป็นหลายเท่าต่อการแข่งขันใดๆ จะแพ้ได้

    ติดตามความรู้ดีๆต่อได้ในฉบับหน้าค่ะ